House of Wellness

Börja året med en läsretreat – billigt och förtjusande!

Börja året med en läsretreat – billigt och förtjusande!

Att vara kreativ och prestera kräver at vi då och då går in i  prestationens motsats, vila och välbehag. På den fysiska nivån handlar det om att aktivera hormon som oxytocin och se till att det parasympatiska nervsystemet får  chans att dominera en stund. Det finns många vägar dit och ett sätt är att göra en retreat. AttLäs mer omBörja året med en läsretreat – billigt och förtjusande![…]