House of Wellness

Kurs i självledarskap – återhämtning

Kurs i självledarskap – återhämtning

Att välmående är en stor och viktig del i det goda livet håller nog de flesta med om men vad innebär välmående egentligen? En definition som jag älskar är: ett tillstånd där individen till fullo använder sina förmågor. För att kunna använda sina förmågor behövs många olika egenskaper och färdigheter, vilka alla går att träna upp.Läs mer omKurs i självledarskap – återhämtning[…]

Självledarskap  och motivation

Självledarskap och motivation

  Motivation är en fantastisk känsla och utan den blir livet grått och tungt. Allra roligast är livet när motivation bara finns där naturligt och det flödar men så kickar verkligheten in. Kanske arbetar du hemma med de distraktioner det innebär, kanske är uppgiften skrämmande eller outsägligt tråkig. Det finns många skäl till bristande motivation. SjälvledarskapLäs mer omSjälvledarskap och motivation[…]

9 februari: workshop i läsning och compassion i Göteborg

9 februari: workshop i läsning och compassion i Göteborg

  Karin Eggert Kraft från Kraft Kulturproduktion och Bente Gabrielsson från House of Wellness kommer att ha en workshop 9 februari på Göteborgs Litteraturhus där de använder de goda berättelserna och modern hjärnforskning till stresshantering och personlig utveckling. Förutom att god litteratur är sitt eget mål och glädje, kan den vara hjälpsam i personlig utveckling,Läs mer om9 februari: workshop i läsning och compassion i Göteborg[…]

Stresshantering – en nyckel till framgång

Stresshantering – en nyckel till framgång

Det finns flera faktorer som hjälper dig till framgång. Det är din kunskap och din ambition. Det är din lust att göra skillnad och använda kreativiteten inom ditt utvalda område. Många gånger styrs vi av yttre omständigheter. Det kan till exempel vara problem på arbetet, kanske med chefen eller kunder som upplevs besvärliga. Det kanLäs mer omStresshantering – en nyckel till framgång[…]

Börja året med en läsretreat – billigt och förtjusande!

Börja året med en läsretreat – billigt och förtjusande!

Att vara kreativ och prestera kräver at vi då och då går in i  prestationens motsats, vila och välbehag. På den fysiska nivån handlar det om att aktivera hormon som oxytocin och se till att det parasympatiska nervsystemet får  chans att dominera en stund. Det finns många vägar dit och ett sätt är att göra en retreat. AttLäs mer omBörja året med en läsretreat – billigt och förtjusande![…]