House of Wellness

Kurs i självledarskap – återhämtning

Kurs i självledarskap – återhämtning

Att välmående är en stor och viktig del i det goda livet håller nog de flesta med om men vad innebär välmående egentligen? En definition som jag älskar är: ett tillstånd där individen till fullo använder sina förmågor. För att kunna använda sina förmågor behövs många olika egenskaper och färdigheter, vilka alla går att träna upp.Läs mer omKurs i självledarskap – återhämtning[…]

Börja året med en läsretreat – billigt och förtjusande!

Börja året med en läsretreat – billigt och förtjusande!

Att vara kreativ och prestera kräver at vi då och då går in i  prestationens motsats, vila och välbehag. På den fysiska nivån handlar det om att aktivera hormon som oxytocin och se till att det parasympatiska nervsystemet får  chans att dominera en stund. Det finns många vägar dit och ett sätt är att göra en retreat. AttLäs mer omBörja året med en läsretreat – billigt och förtjusande![…]