House of Wellness

Kurs i självledarskap – återhämtning

Kurs i självledarskap – återhämtning

Att välmående är en stor och viktig del i det goda livet håller nog de flesta med om men vad innebär välmående egentligen? En definition som jag älskar är: ett tillstånd där individen till fullo använder sina förmågor. För att kunna använda sina förmågor behövs många olika egenskaper och färdigheter, vilka alla går att träna upp.Läs mer omKurs i självledarskap – återhämtning[…]

Självledarskap  och motivation

Självledarskap och motivation

  Motivation är en fantastisk känsla och utan den blir livet grått och tungt. Allra roligast är livet när motivation bara finns där naturligt och det flödar men så kickar verkligheten in. Kanske arbetar du hemma med de distraktioner det innebär, kanske är uppgiften skrämmande eller outsägligt tråkig. Det finns många skäl till bristande motivation. SjälvledarskapLäs mer omSjälvledarskap och motivation[…]