House of Wellness

Kurs i självledarskap – återhämtning

Kurs i självledarskap – återhämtning

Att välmående är en stor och viktig del i det goda livet håller nog de flesta med om men vad innebär välmående egentligen? En definition som jag älskar är: ett tillstånd där individen till fullo använder sina förmågor. För att kunna använda sina förmågor behövs många olika egenskaper och färdigheter, vilka alla går att träna upp.Läs mer omKurs i självledarskap – återhämtning[…]