House of Wellness

Kurs i självledarskap – återhämtning

Kurs i självledarskap – återhämtning

Att välmående är en stor och viktig del i det goda livet håller nog de flesta med om men vad innebär välmående egentligen? En definition som jag älskar är: ett tillstånd där individen till fullo använder sina förmågor. För att kunna använda sina förmågor behövs många olika egenskaper och färdigheter, vilka alla går att träna upp.Läs mer omKurs i självledarskap – återhämtning[…]

Stresshantering – en nyckel till framgång

Stresshantering – en nyckel till framgång

Det finns flera faktorer som hjälper dig till framgång. Det är din kunskap och din ambition. Det är din lust att göra skillnad och använda kreativiteten inom ditt utvalda område. Många gånger styrs vi av yttre omständigheter. Det kan till exempel vara problem på arbetet, kanske med chefen eller kunder som upplevs besvärliga. Det kanLäs mer omStresshantering – en nyckel till framgång[…]