Coaching

Har du fått lust att prova coaching!

Jag är specialiserad inom tre nyckelområden:

Tänk på att Lifecoaching och coaching mot Skadligt Uppskjutande i sig är stressreducerande