Motverka Prokrastinering

Släng ut oredan – börja skapa

Prokrastinera innebär att medvetet skjuta upp något fast man vet att det är ett beteende som skadar en själv. Det kan till exempel vara att skjuta på ett viktigt läkarebesök. Påbörja en arbetsuppgift så sent att kvalitén blir lidande eller att man rent av misslyckas.

Vem har inte städat istället för att läsa till tentan? Ibland gör man något mindre viktig istället men man kan vara säker på att skjuta upp det som är viktigt kostar på i längden. Det kostar i i form av oro och det tär på självkänslan.

Ett negativt uppskjutande kan också ställa till med oreda och skada i arbetsgrupper och för organisationer. Det blir en yta för konflikter.

Prokrastinering är en tjuv som stjäl din tid och din kreativitet. Vill det sig riktigt illa förlorar du viktiga delar av livet genom att prokrastinera.

young crazy businessman punching switching off alarm clock sitting at office desk working with computer laptop in deadline project concept and business stress concept
young crazy businessman punching switching off alarm clock sitting at office desk working with computer laptop in deadline project concept and business stress concept

Prokrastinera kommer av latinet och betyder till morgondagen. Lite märkligt är att vi inte har ett svenskt synonymord. Om vi ens talar om fenomenet nämns det som uppskjutarbeteende eller skadligt uppskjutande och skadligt är just vad det är.

Boka en tid

Vill du sluta att prokrastinera och komma in positiv kontroll? Slå en signal för ett rådgivande samtal eller boka en coachning. Där lägger vi gemensamt upp en plan för hur du kan komma ur beteendet och känna dig produktiv igen. houseofwellness.se/kontakt

Mer kunskap

Om du vill lära dig mer om prokrastinering gå till fördjupningsdelen i BLOGGEN