När drömmen gick i ide och glömde vad den ville

Kvinna vilar i snön

Det är med viss tvekan jag kommer att publicera citat. De är ofta klämkäcka  och direkt provocerande när man själv inte är i flödet. När framgången lyser med sin frånvaro och bristande energi är desto mer närvarande. Det handlar om motivation som är vilande.

Vad hände egentligen mellan det barn man en gång var och den vuxne som nu kämpar med att hitta sin motivation igen? Livet kom emellan med ödet och de val vi gjorde.

I mitt arbete som coach möter jag människor som just nu inte har tillgång till sin motivation. På ytan kan det se ut som liknöjdhet men under ytan finns frustration, ilska och sorg.

Kan man väcka drömmen igen eller ta fram de nya som föds ur motgångarna? Svaret är JA!  Motivationen går bara i ide och är djupt saknad när den inte är  vaken.

I kommande inlägg kommer jag att resonera kring motivation och drivkraft. Dela med mig av en spännande skrivövning som varit väldigt hjälpsam i mitt liv. Det handlar om ”Att Våga”!

 

Foto: Designed by Freepik