Se till att misslyckas – så du kan bli framgångsrik!

Vägen till framgång är för de flesta krokig och lite snårig. Tänker man efter är det självklart att det behöver vara så.  Vem kan lära sig något nytt eller skapa utan att testa ett antal  olika varianter och möjligheter först? Trots denna enkla logik låter vi rädsla stå i vägen för personlig utveckling eller det vi längtar efter.

Överdrivna reaktioner på misslyckande kan skapa stress, prokrastinering och handlingsförlamning.

Hur många nya lösningar och glädje har kvävts i sin linda på grund av rädsla? Det kan vi inte veta men vi vet hur rädslan för att misslyckas känns och hur det känns att ångra det vi inte gjorde. För att hitta sitt mod och börja skapa kan man behöva göra upp med ett antal gamla tankefigurer och utveckla nya styrkor.

Känslornas makt

Det som gör rädsla för att misslyckas skrämmande är oftast inte situationen i sig. De flesta av oss har inte dött av att inte har fått det där nya jobbet, kört på en tenta eller misslyckats vid första uppkörningen till körkortet men känslan har varit jobbig.

På samma sätt som känslor kan vara en tillgång kan de stoppa oss, vi har helt enkelt inte lust att känna obehag och må dåligt, en naturlig reflex blir därför att skydda sig.

Min erfarenhet är att de flesta människor i grunden vill vara skapande, framgångsrika och känna glädje men att de strategier vi tar till  för att skydda oss många gånger är kontraproduktiva.

Känslan av skam

Skam är en av de värsta känslor vi kan känna. Känner vi skam är risken stor att vi slutar att försöka, vi tar oss inte an utmaningar och i förlängningen slutar vi att lära oss nytt.

Känslan av att inte duga

Om känslan smyger  på att man är fel, till skillnad från att göra fel är det inte konstigt om vi stänger ner och slutar försöka.

Stagnation och stillastående

Lyssnar man på riktigt gamla människor är det få som ångrar det man gjorde men hur var det med det man inte gjorde? Att missa upplevelser, nya möten, nya miljöer pga rädsla  eller känslan av att sitta fast är inget roligt liv. Ilska och bitterhet är det som blir kvar.

Nyttan med misslyckanden

Veckans inlägg blev kanske lite tungt men misslyckande har också en uppsida, en rejäl uppsida, mer om detta nästa vecka.

Foto: Designed by Freepik