Träna i ytterligare 30 år – hur fixar jag det?

Får man leva och ha hälsan är åldrandet inget man kommer undan.

Att forma sitt eget åldrande en spännande utmaning.

Frågan om hur åldrandet gick och om det blev en bra period vet man först med facit i hand, så varför bekymra sig? Kanske är ämnet lite ångestladdat eftersom det berör både ohälsa och i förlängningen vår död.

Den bästa utgångspunkten, som jag ser det, är att börja i fakta och titta på det som man vet fungerar. Vad vi behöver för att få ett bra resultat. En av huvudrollsinnehavarna är musklerna.

Musklernas uppgift

Det vi vet är att kroppen tappar muskelmassa med åren och det ger en negativ påverkan på livskvalitén. Tänk tanken om du inte kan röra dig obehindrat, vilken påverkan det skulle få på ditt liv?

Det är musklerna som håller hjärtat- och blodkärlen friska och musklerna renar blodet från ämnen som bildas vid stress.

 

Minskad muskelmassa bidrar bland annat till ökad inlagring av fett och risk för fallolyckor. Att ha en bra muskelmassa innebär positiv påverkan på benmassa, god insulinkänslighet (att inte få diabetes typ 2) och en god ämnesomsättning.

Stärk din motivation

Själv är jag den slags människa som gärna börjar med fakta men fakta räcker inte för att ett projekt som behöver börja idag och räcka hela livet. Är man 40 år eller 56 som jag själv ligger 65-80 årsåldern relativt långt bort.

Mål som ligger bort är svåra att hålla fast vid- har du vad som krävs?
  • Så hur motiverar man sig för en bra hälsa 10-30 år fram i tiden?
  • Hur skall vi som inte är träningsfreak med naturlig rörelseglädje bete oss för att träna regelbundet?
  • Vad behöver man göra för att få ihop nuet med framtiden?

Hur ser ditt svar ut – det här är mina

Jag är övertygad om att de olika svaren är personliga.

Själv har jag landat i flera olika delsvar och kommer framöver att blogga om förståelse för vad träningen gör för den fysiska hälsan.

Vad träning  gör för vår mental hälsa och slutligen hur träning gör oss hjärnstarka.

Ytterligare en faktor är fångängan, en effektiv motivator  för mig, lite pinsam kanske, men skall man arbeta med utveckling måste ärligheten ha sin plats.

Vad motiverar dig att hålla ut med träning i  det långa perspektivet?

Faktaruta

Mellan 20- och 80-årsåldern tappar vi ungefär 40 procent av vår muskelmassa. Fram till 50- årsåldern händer inget dramatiskt men runt de 60 kommer det stora språnget och förändringarna börjar bli märkbara.

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara