Prokrastinering

Prokrastinering – en tjuv som stjäl din tid

Snabb belöning – Elände på sikt

Redan de gamla grekerna

Forskning har visat att ca 20 % av mänskligheten prokrastinerar, det är med andra ord ett vanligt mänskligt beteende. Redan på faraonernas tid fanns  åtta hieroglyfer som indikerar uppskjutande.

Dämpar oro

Det finns flera skäl till prokrastinering men den gemensamma nämnaren verkar vara att  hantera oro och andra känslor av obehag. Att skjuta upp kan tillfälligt ta bort eller mildra vår oro kring en uppgift, dämpa långtråkighet eller någon annan obehagskänsla som är förknippade med det aktuella arbetet eller uppgiften. Impulsen blir då att ge efter för att göra något som inte väcker samma oro eller göra mer intressanta saker. På det sättet blir prokrastineringen direkt belönande!

I långa loppet blir problemet att den som prokrastinerar gör mindre bra ifrån sig.. Det allra värsta är kanske ändå att en del människor aldrig når sina mål pga prokrastineringen, vilket i sin tur kan påverka motivationen. Den som har tappat sin motivation vet hur negativt det är. Det är inte svårt att förstå att prokrastinering undergrävare självkänslan. Prokrastinering skapar därför mer problem än det löser.

Att skjuta upp det du vill eller behöver göra är tack och lov bara ett beteende, inte en egenskap! Är ovanan djupt rotad kan det kännas som en del av en själv men det är bara en illusion. Det fina med beteenden, även de djupt rotade, är att de går att förändra.

Långsiktigt vs kortsiktigt

Komplexa frågor inom psykolog och personlig utveckling har ofta flera svar och det gäller också prokrastinering och det beror på att hjärnan har flera olika sätt att fungera. Bland annat kan vi frestas att gå efter den närmaste belöningen och skjuta upp det som är mer långsiktig belöning.

Vårt limbiska system – dvs den känslomässiga och impulstyrda delen av vår hjärna – har ibland förmåga att skåpa ut vår mer utvecklade prefrontala cortex. När vi använder prefrontala cortex har vi förmåga att tänka långsiktigt, fatta komplexa beslut, ha självkontroll och bearbeta större mängder information. Enkelt uttryckt de funktioner vi behöver för att få saker och ting gjorda i tid.

En skillnad mellan limbiska systemet och prefrontala cortex är att limbiska systemet är snabbt och prefrontala cortex är långsamt. En bra beskrivning jag såg är att limbiska systemet är som ett större och starkare syskon till prefrontala cortex.

Skälen till prokrastinering

En lista på skäl till att vi prokrastinerar kan se ut på följande sätt och den gör inte anspråk att vara komplett:

 • Hjärnan spelar oss spratt- då vi kan uppleva konflikt mellan kort- och långsiktig belöning.
 • Strategi för att hantera oro och ångest, en tillfällig lättnad i stressen
 • Våra mål är vaga och påverkar därför motivationen negativt
 •  När självkänslan är låg blir vi känsliga för kritik och misslyckanden – ”bättre” då att låta bli att försöka.

 Dags att bli handfast och praktisk

Kunskap är alltid lätt att bära men som prokrastinerare frekvent fråga sig själv varför kan bli ett lömskt sätt att fortsätta älta och skjuta upp.  Som vi har sett är prokrastinering ett komplext beteende men vägen ur är väldigt praktisk med flera olika möjligheter.

På samma sätt som det finns flera svar till varför är det också behov av olika lösningar utom i en aspekt, prokrastinerare behöver lära sig att strunta i deadlines och fokusera på att starta upp!

Så för att komma över prokrastinering behöver du:

 • Lära dig starta upp
 • Jobba med hjärnan – ge dig belöningar
 • Ta kontroll över din självkontroll
 • Gå hand i hand med dina värderingar
 • Få ordning på dina mål, kort- och långsiktiga
 • Få ordning på tankar och det inre språket.
 • Ta kontroll över din tid – men glöm att göra listor

Dina fantastiska projekt

En tanke på vägen, försök nu inte ändra allt på en gång! Välj en sak i taget, om du har lust vill jag som coach gärna få samarbeta med dig. Det är en enorm potential och sprängkraft i att börja motverka sin prokrastinering. Tänk på alla fantastiska projekt som ligger framför dig!

(Källor: The Procrastination Equation – Piers Steel, Dansa på deadline – Rozental o Wennersten, The Now Habit – Neil Fiore)