Skriv och stärk ditt självledarskap

Skrivglädje är fokus och koncentration, gärna med en kopp te eller kaffe

Självledarskap betyder att man leder sig själv, tar ansvar för tankar och känslor, uppfattar vad som händer inom en själv. En förmåga att kunna se sig själv utifrån och med viss distans, du får möjlighet att agera istället för att reagera.

Ett annat ord för detta är metakognition och jag lånar ett litet stycke från Wikipedia:

Metakognition är de tankeprocessersom handlar om ens egna tankeprocesser. Det innebär att man är medveten om en del av sina egna tankar. Man kan likt en inre handledare undersöka hur de egna tankarna angriper ett problem, bedöma hur bra det går och styra dem om de skenar iväg eller kommer in på ett ofruktbart spår

Hur låter din inre röst och talar den alltid sanning?

I självledarskap är viktigt att höra sin inre röst och förstå vad den säger. Det är hjälper dig till välmående och det är gör dig smartare i samspelet med din omgivning. Ofta är det tankar och förväntningar mer än de faktiska omständigheterna som skapar oro eller ställer till med problem. Den inre rösten även när den är kritiskt kan det dig en hint om vad du egentligen vill.

-Vad säger den till dig?

-Hur talar den till dig?

-När blir den särskilt aktiv?

Om den inre dialogen är mer kritisk än hjälpsam finns det många orsaker att ta tag i detta. Ett humoristiskt uttryck är ”tro inte på allt du tänker” eller som en psykolog tipsade mig om: säger du att det känns sant är det troligen inte sant.

Morgonskrivning och Temaövning

Ett effektiv sätt att få tag i den inre rösten och dialogen är att skriva ner dina tankar i en strukturerad övning men där tankar får flöda fritt utan struktur. Själv har jag två favoriter som är särskilt hjälpsamma och jag använder dem regelbundet.

Den ena är Julia Camerons Morgonskrivningar eller Morning Pages. Den andra är skriva på ett tema, till exempel ”att våga” eller ”frihet för mig innebär”. Det gemensamma för de båda är att man använder sig av flödesskrivning.

I flödesskrivning, tar man ett djupt andetag och börjar skriva precis det dyker upp i tanken, utan censur eller redigering. Det som oftast händer är att man i början ser mycket negativitet, gnällighet och ”gud-vet-vad” som dyker upp men efter ett tag sker en förändring. I Morgonskrivningar skriver man tre sidor och i Temaövningen sätter man timern och bryter när den ringer.

För oss som älskar att skriva är det inspirerande med vackra skrivböcker eller så få de ibland bara vara praktiska.

 

Vad är det som händer

När du rensar ut i tankar eller fokuserar på det du behöver, får din inre klokskap plötsligt ett nytt utrymme. Idéer kommer till dig och du får tag i känslor som hjälper dig framåt. Kanske når intuitionens viskning dig. Det är viktigt att skriva för hand, det skall gå långsamt, så att du hinner reflektera.

Skriv med självmedkänsla

Det här är inte övningar som skall delas med andra. Genomförs de ärligt blir man sårbar eftersom det är tanke- och känsloprocesser i förändring och utveckling. Det här sättet att skriva skall inte redigeras, inte medan du skriver och inte efteråt. De skall behandlas med stor självmedkänsla och fungerar du det minsta som jag tror jag att att du kommer att se på dig själv med humor och ett leende.

Jag kommer inom kort att dela övningarna här på bloggen (länkar kommer).