STiL-profilen

Samtalsverktyg för självkännedom och framgångsrik kommunikation

Stilprofilen hjälper dig att förstå dig själv och andra. Den visar hur vi kommunicerar utifrån våra beteenden och ger oss möjlighet att förstå andra. Ju skickligare du blir på båda delarna desto större blir din möjlighet till framgång.

Vem har nytta av STiL

Helt skulle vi vilja svara alla och det är sant men vi vänder oss till dig som arbetar med att utveckla din personal eller till dig som vill utveckla dig själv som ledare.  Självfallet kan du som går i någon av våra coachningar också göra STiL-profilen och vi tar avstamp i dina styrkor men också dina utvecklingsområden.

Tänk på att här finns inga rätt eller fel utan frågan blir istället hur vill du utveckla din potential? Hur ser dina utvecklingsbehov ut, vilka styrkor och möjligheter ligger i din profil?

 

Är du en Röd, Gul Grön eller Blå personlighet

En spännande fråga eller hur?

Är du:

  • en kraftfull röd som vet hur man får saker gjorda
  • den där gula som ser möjligheter i det mesta och kan tala så att andra förstår
  • en grön person som med din goda förmåga att lyssna har en naturlig fallenhet för att hjälpa andra
  • en  blå person som vet vad kvalité är och har förmåga att gå till botten med viktiga frågor

Hur skicklig kommunikatör vill du bli

Det börjar med att du förstår dig själv och förstår hur du kan uppfattas av andra. Nästa steg är att du får grepp om andras styrkor och deras behov i kommunikation och samarbeten.

 

Hur bidrar du till framgång i olika projekt?

Hur går det till

När du har bestämt dig för att göra en STiL-profil mallar jag över ett frågeformulär med 24 påståenden som du tar ställning till och mailar tillbaka.

Du får alltid en återkoppling i ett personligt möte där du får både muntlig och skriftlig återkoppling. Finns vi inte i samma stad tar vi det över Skype eller Messenger. Självfallet är dina svar konfidentiella!

Vill du veta mer om STiL-profilen kontakta mig houseofwellness.se/kontakt/

 

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara