Stresshantering

Kan stress vara positivt?

Stress kan ses en positiv signal då den pekar på att utveckling behövs, men det är ett tillstånd att ta på största allvar. Om du aldrig känner dig helt återhämtad är det dags att agera och ta kontroll över din stresshantering.

Bryt dina mönster

Många som är stressade skjuter upp att ta tag i problemet och tänker i följande mönster: Bara julen är över, när det här projektet är slut, efter semestern då skall jag… Tänker du och lever i dessa mönster?  Har det pågått över ett år? Då är det hög tid att ta tag i situationen.
När stress går för långt blir vi sjuka och får det gå riktigt långt blir vi utmattade och till slut utbrända. En mängd funktioner i hjärnan och kroppen blir skadade och återhämtningen kan bli lång.

Oavsett om du börjar känna en lätt stress eller är utmattad är det alltid rätt läge att gå in med stresshantering. Den kan bestå av coaching för att få tankar och känslor på rätt spår igen. Djupavslappning och mental träning för att återställa eventuella sömnproblem, städa bort ångest och inte minst få både hjärna och kropp i balans igen.

portrait of a pretty young woman covering her head with a wool cap

Closeup portrait of smiling at camera pretty young woman standing, holding mug and drinking tea or coffee. Isolated view on white background.

Stressreduktion handlar om fyra saker

  •  Förstå orsaken till din stress
  • Välja in vilka nya tankar och mål du som kan hjälpa dig till att må bra igen. Vad behöver du börja göra och vad behöver du sluta göra?
  • Lära känna din kropps signaler och agera på dem i tid.
  • Att välja de mentala och praktiska verktyg som passar dig.

På House of Wellness skräddarsyr vi ett upplägg på 5 till 10 gånger där du får coachsamtal och mellan gångerna arbetar med de verktyg vi plockar fram till dig. Det är viktigt att det får ta tid!

Kontakt

Vill du sluta att sluta stressa och få ditt liv i balans?  Slå en signal för ett rådgivande samtal eller boka en coachning houseofwellness.se/kontakt