Kom ur stress och in i wellness

Ur stress och in i Wellness, vad skulle det betyda för dig?

Forskningen visar att hjärnan fungerar lite som en muskel. De delar vi använder växer sig starkare. What fire togethter , wire together.

Stress i allmänhet och emotionell stress i synnerhet försöker vi ofta lösa med att tänka oss ur ett  problem eller en situation, om och om igen. Man kan säga att hjärnan befinner sig i sitt hotssystem som triggar stress trots att det ”bara” är i tanken. För hjärnan är det ingen skillnad om hotet kommer inifrån en själv eller om man möter ett lejon på en safari.

När du grubblar och över ett problem t ex  en arbetssituation eller oroar dig för din hälsa blir bilden av det obehagliga allt starkare och till slut upptar det alldeles för mycket av din energi. Ofta kommer omgivningen med det välmenta men inte allt för intelligenta rådet ” sluta älta” alternativ ”sluta oroa dig”. Bra idé, men hur många kan komma med råd om hur man faktiskt gör för att sluta?

Selfcompassion och självrespekt

Sluta älta är ett arbete som förtjänar respekt för det handlar om att göra nya kopplingar i hjärnan, låta sig släppa taget om gamla trossystem och testa nya förhållningssätt.

Att testa nytt innebär ofta att under viss period befinna sig i ovisshet och tillit. Du släpper taget om dina gamla verktyg men har ännu inte fått det goda resultatet av de nya.

Fyra hjälpsamma steg

1 Sluta fly undan den oroande tanken. Träna in lugnande andning – för att kunna stanna kvar i känslan när den kommer.

 2 Lär dig möta känslan med Selfcompassion. Försök inte förtränga känslan det bara stärker den – utan vänlighet, icke-dömande och empati är betydligt bättre nycklar till att få slut på ältandet.

3 När du kan vara med din känsla, börja fokusera på vad du vill ha istället.

4 Gör ditt bästa för att se det ljusa i ditt liv, känna tacksamhet över det som fungerar. När man börjar träna tacksamhet är det helt okej att tänka i generella och svepande banor. Det kan vara betydligt lättare än att tänka på specifika saker i ens liv – särskilt om man under är en period är riktig arg,  tom förbannad eller väldigt ledsen.