Stresshantering – en nyckel till framgång

Ta kontroll över din stress med hög emotionell intelligens

Det finns flera faktorer som hjälper dig till framgång. Det är din kunskap och din ambition. Det är din lust att göra skillnad och använda kreativiteten inom ditt utvalda område.

Många gånger styrs vi av yttre omständigheter. Det kan till exempel vara problem på arbetet, kanske med chefen eller kunder som upplevs besvärliga. Det kan vara sjukdom, skilsmässa eller andra faktorer som ger förändringar i livet. Yttre omständigheter kan vara svåra att rå på men det finns verktyg för hantera dem och det är ditt mindset som är nyckeln. Även om du inte alltid kan styra det som händer omkring dig kan du lära dig styra det som händer i dig. Det handlar i hög grad om personlig utveckling.

Stress – då och nu

Vår hjärnas förmåga till stress och därmed skydd byggdes upp när vi levde med många yttre hot. Vilda djur, utsatthet för naturens påverkan och sjukdomar. Ofta ett snabbt stresspåslag och därefter återhämtning som balanserar systemet igen.

I Sverige i dag är detta en mindre del av hoten men när vi upplever stress tolkar hjärnan det på samma vis som på savannen. Vet du att när man skannar hjärnan ser man att  samma områden aktiveras antingen det gäller  yttre hot eller de egna tankarna? Tankar om misslyckande, att man inte räcker till eller är självkritisk? Den moderna stressen gör att hjärnan tror att vi hela tiden befinner oss fara och hur vilar man från ett konstant, inre hot?

Förstå vad du vill ha

Stresshantering handlar främst om två saker. Det ena är att kunskap i sig är stressreglerande, du förstår dina reaktioner. Du vet när du bara reagerar normalt och när du bör reagera för att något är fel. Stress skapar många olika symptom, kunskap skapar trygghet och gör att du kan välja rätt åtgärd.

Det andra är  stress  som en signal på att något inte står rätt till. Den signalen kan du använda till förändring .

Börja ställa frågor om vad du vill  ha ut av livet. Arbetar du med rätt uppgifter? Är det dags att gå vidare?Lever du på ett hållbart sätt? Tar du hand om din fysiska hälsa? Sover du tillräckligt? Får du tillräckligt med återhämtning?  Lever du ditt liv med plikter och måsten eller njuter du till största delen av det du gör?

Compassion ett mindset för framgång

Om du ser stress som en nyckel till utveckling behöver du både färdigheter och egenskaper som stödjer dig. Den moderna tidens stress kan inte bara lösas med fight eller flight. En av framgångsnycklarna är att aktivera ett compassiontillstånd.

Det finns ingen entydig definition av compassion och selfcompassion men tänk att du istället för att vara självkritisk, ledsen, stressad, arg, full av tankar på misslyckande eller talar om för dig själv hur dålig du är kan vara med dessa tankar och känslor. Du kan känna detta utan at du hela tiden befinner dig i din röda zon av stress.

Ett tillstånd där du både lär dig vara med det som känns svårt men också lär dig att med värme, omtanke och vänlighet hitta vägar ur stressen. Genom att aktivera hjärnans trygghetssystem blir du helt enkelt smartare. Jämför när du stressad eller i balans. När är du en bra lyssnare och bra på att samarbeta? När arbetar du fram de bästa lösningarna? När skrattar du och gör det som du tycker är roligt och lustfyllt?

Ta tillbaka kontrollen

Att känna sig stressad ger många gånger en känsla av kontrollförlust. I den röda zonen tappar vi förmågan till överblick och därmed förmågan att lugna ner sig, dra gränser och komma på de bästa lösningarna.

Att känna sig utmattad och att ”väggen” närmar sig blir en tydlig signal på att ta tag i sin stresshantering men du behöver inte vänta.  Det går att förebygga stress och därmed använda sin energi till mer konstruktiva saker. I kommande blogginlägg kommer jag att beskriva vilka färdigheter och egenskaper som stärker compassion och selfcompassion.

Vill du ta kontroll över din stresshantering är du välkommen att boka en tid för coachning. Om du inte bor i Göteborg går det utmärkt att arbeta över telefon http://houseofwellness.se/stresscoaching/

Mer att läsa

Är du en person  som ältar ett problem när du är stressad? Att vara i tankeloopar är absolut ingen lösning  och här skriver jag om hur du kan träna på att sluta älta och istället förstärka ditt välmående http://houseofwellness.se/stresshantering/kom-ur-stress-och-in-i-wellness/

 

 

 

 

 

 

 

 

En av de viktigaste nycklarna till framgång är återhämtning