Trygghetssystemet – Del 1

 

Trygghetssystemet hjälper att hålla dig själv och ditt hjärta i vänlighet, värme och nöjdhet. Photo by Nick Fewings on Unsplash

Trecirkelmodellen

För att komma åt vår medkänsla och självmedkänsla (compassion- selfcompassion) är det bra att ha koll på våra tre inbyggda motivationssystem. Alla lika nödvändiga för att må bra och hitta balans. Inom Compassionforskningen illustreras de av en trecirkelmodell som också kallas emotionsregleringssystem eftersom de aktiveras av våra känslor.

Jag börjar med det gröna TRYGGHETS-systemet för att återkomma till det blå UTFORSKAR-systemet och det röda HOT-systemet

Känslorna i våra motivationssystem

Trygghetssystemet  – att vara i den gröna cirkeln

Från början utvecklas Trygghetssystemet av att vi har goda omvårdare. Föräldrar och andra vuxna i vår omedelbara närhet gav oss omsorg, tröst och närhet. Vi lär oss hur de varma, trygga och lugna känslorna känns. Även som vuxen är skönt att ha tillgång till andra människors empati, sympati och bli förstådd men det är inte alltid möjligt.Därför behöver vi med tiden själva kunna aktivera Trygghetssystemet, vilket vi också gör.

Det är en hel rad av känslor som är aktiva i Trygghetssystemet, glädje, tillfredsställelse, belåtenhet, välmående, förnöjsamhet, trivsel och harmoni. Det handlar om att kunna ta hand om och ge omsorg till sig själv. Rent fysiologiskt sker det här med hjälp av hormonet oxcytocin och endorfiner.

Ytterligare en viktig del av Trygghetssystemet är återhämtning både fysisk och psykisk. Fysiskt för det är viktigt att vi inte hela tiden skall vara i det röda hot- eller stresszonen, dvs den ständigt närvarande känsla av stress och press som många känner. För en god sömn behöver man kunna vara avslappnad.

Psykiskt för när du är återhämtad är chansen större att du får tillgång till dina visare delar. De delar som kommer på nya lösningar eller att du tar hand om dig på ett konstruktivs sätt i svåra lägen.

Du blir mer generös

Den spännande paradoxen är att aktivering av Trygghetssystemet och Selfcompassion inte gör oss egoistiska och självupptagna utan tvärtom, vi tenderar att bli mer reflekterande och icke-dömande. Vi kan tänka tankar som ”det är okej att det inte är okej” eller ”det är okej”. Alltså en acceptans av läget för att kunna stanna kvar där för att kunna ta hand om de jobbiga känslorna. Det är inte alltid som den yttre verkligheten låter sig förändras. Det kan exempelvis vara dödsfall, en oönskad skilsmässa eller en företagsnedläggelse.

 

Var upplever du en atmosfär av trygghet, glädje och välbehag?

Bygg upp ditt Trygghetssystem

Vi inte kan prestera oss till lugn och ro, på samma sätt som det inte går att med viljan tvinga sig till sömn eller avslappning.

Hur gör man då för att bygga upp, för stärka eller aktivera sitt trygghetssystem? Svaret är komplext och jag kommer att återkomma i ett annat blogginlägg men några grundbultar är:

  • Lära dig i vilket motivationsystem du är i och att du kan välja compassion och du medvetet kan röra dig mellan de olika systemen.
  • En vilja att ta sig ur stress och prestation – du vill förändra dina nuvarande mönster eller mindset.
  • Lära sig metoder för fysisk avslappning, att vara i Trygghetssystemet innebär en lugn kropp.
  • Släppa in lek och avkoppling i ditt liv.

 

Lär dig mer om det det blå Driv- utforskar- och belöningssystemet:

http://houseofwellness.se/motivation/driv-utforskar-och-beloningssystemet-del-2/

 

(Källor: Compassioneffekten av Christina Andersson och Utan press av Sofia Viotti)